Ubezpieczenia to obecnie w naszym życiu codzienność. Wiele osób decyduje się na zawarcie umów na ubezpieczenia dobrowolne, jak ubezpieczenia na życie czy związane z ochrona majątku, jak ubezpieczenia domu lub mieszkania. Ponadto jest również szereg ubezpieczeń obowiązkowych, wśród których najbardziej znanym chyba jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które musi wykupić każdy właściciel samochodu. Rosnąca ilość polis pociąga za sobą również znacznie większą ilość spraw, zgłaszanych przez klientów ubezpieczycielom.

Niezadowalająca decyzja ubezpieczyciela – co dalej?

Klienci, którzy zgłosili roszczenia towarzystwom ubezpieczeniom, nie zawsze są zadowoleni z wydanej przez nie decyzji. Jednak mają prawo odwołać się od takiej decyzji, co skutkuje koniecznością rozpatrzenia sprawy przez towarzystwo ponownie, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez klienta. Najczęściej zgłaszane są odwołania od decyzji przyznających wypłatę z tytułu szkód komunikacyjnych, klienci bowiem nie zgadzają się z kwotami zaproponowanymi przez ubezpieczycieli, wskazując je jako zbyt niskie.
Samodzielne napisane odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie jest trudne, wystarczy wskazać kwestie, z którymi klient się nie zgadza i swoje stanowisko w tej kwestii. W przypadku na przykład sum wypłacanych przez ubezpieczycieli w przypadku szkód komunikacyjnych, można podpierać się cenami części zamiennych koniecznych do wymiany jak również stawkami roboczogodzin. Niektórzy decydują się również na opinię biegłego w tym zakresie, co może znacząco wpłynąć na zmianę stanowiska przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jak napisać odwołanie?

Aby napisać odwołanie od decyzji, można skorzystać z wielu wzorów odwołań. Wzory odwołań od decyzji bez problemu dzisiaj można znaleźć między innymi w Internecie. Niektórzy ubezpieczyciele udostępniają na swoich stronach wzory różnorodnych pism, w tym również odwołań, aby ułatwić klientom załatwienie ich spraw. Często również można je znaleźć na portalach zajmujących się tematyką finansów i ubezpieczeń, gdzie poza samym ich pobraniem można często również zapoznać się z krótkim wyjaśnieniem, które pomoże w skutecznym odwołaniu. W poszukiwaniu jak najbardziej dopasowanych wzorów odwołań warto również zajrzeć na portale związane z tematyka prawniczą. Często bowiem zdarza się, iż klienci nie zawsze rozumieją przywołane w decyzji podstawy prawne. Ich zrozumienie również pomoże napisać skuteczne i jak najlepsze odwołanie. Należy jednak pamiętać o terminach odwołania od decyzji, gdyż ich przekroczenie może skutkować odrzuceniem odwołania bez rozpatrzenia.

Comments are closed.

Pin It