Stan nawierzchni ma ogromny wpływ na komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W celu zapewniania kierowcom jak najlepszych warunków, drogi często są remontowane, co pociąga za sobą chwilowe niedogodności. Na barkach pracowników firm przeprowadzających remont czy konserwację nawierzchni spoczywa obowiązek prawidłowego, zgodnego z przepisami oznaczenia jezdni. W jaki sposób należy zabezpieczyć obszar, na którym trwają prace? Sprawdź!

Ochrona dla kierowców, pasażerów, pieszych i pracowników

Prawidłowe oznakowanie dróg na remontowanych odcinkach wpływa na bezpieczeństwo zarówno uczestników ruchu, jak i pracowników odpowiedzialnych za remont jezdni. Zanim prace ruszą, należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu. Aby plan został zatwierdzony, musi zawierać zakres ograniczenia ruchu, projekt oznakowania poszczególnych odcinków i opis zabezpieczenia miejsc, w których odbywają się prace. Szczegółowe zasady wyznaczania tymczasowej organizacji ruchu określa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Podstawowymi elementami zabezpieczającymi remontowane drogi są: tymczasowa sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, zapory drogowe, taśmy ostrzegawcze, pachołki, tablice informacyjne. Wszystkie oznaczenia powinny być czytelne, aby kierowcy mogli odpowiednio na nie zareagować. Dobrze zorganizowana przestrzeń to gwarancja płynnego i bezpiecznego ruchu pojazdów.

Solidne podstawy do znaków

Oznaczenia pionowe nie będą dobrze spełniać swojego zadania, jeśli nie zostaną prawidłowo zamontowane. Silny wiatr, gwałtowne ulewy czy delikatne otarcie z pojazdem mogą sprawić, że znak stanie się nieczytelny albo zablokuje przejazd samochodom. Aby nie dopuścić do niebezpiecznej sytuacji, każdy znak powinien być starannie przymocowany do bazy. Nowoczesne podstawy drogowe dostępne na stronie nicrobase.pl wykonane są z ekologicznego materiału o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne i czynniki zewnętrzne. Bazy wyposażone są w uniwersalne otwory pasujące do większości używanych znaków. Podstawy są stabilne, doskonale przylegają do podłoża, nie zmieniają swojego miejsca. Łączone są modułowo, co zwiększa możliwość ich wykorzystania. Bazy można wygodnie rozbudowywać pionowo i poziomo, tworząc rozbudowane, ciężkie platformy odpowiednie do zabezpieczenia dużych, ciężkich znaków.

Comments are closed.

Pin It https://paydayloans10doqd.com https://news-man.pl https://redturtlemusic.com